home


Vastgoed & aanbesteding - ICT & Internet - Contracten & ondernemingsrecht
Vastgoed & aanbestedingsrecht

Naast de werkzaamheden op het gebied van vastgoed(ontwikkeling)- en aanbestedingsrecht en de werkzaamheden ten behoeve van ondernemingen in de ICT & Internetsector, heeft Mr R.D. (Robbert) Luteijn sedert 2000 - onder meer als interimjurist - onder de naam Lexecon diverse bedrijven en instellingen, zowel beursgenoteerde internationale ondernemingen als ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf - geadviseerd over onder meer de navolgende onderwerpen (zowel Nederlands- als Engelstalig):
 • (algemene) inkoopvoorwaarden
 • (algemene) verkoopvoorwaarden
 • distributie-overeenkomsten
 • agentuur
 • physical distribution overeenkomsten & logistieke dienstverlening
 • licentie- & franchisecontracten
 • leverantie-overeenkomsten
 • intellectuele eigendomsrechten (merk- en auteursrechten)
 • geheimhoudingsovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • bedrijfsovernamens & verzelfstandigingen
 • joint-ventures
 • ondernemingsrecht (algemeen)
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • participatie-overeenkomsten
 • kapitaalbescherming
 • structuurregime
 • personenvennootschappen
 • lenings- & financieringsovereenkomsten
 • zekerheidsrechten
 • faillissementsrecht
 • contracten (algemeen)
 • aansprakelijkheidsrecht (algemeen)
 • verzekeringsrecht (algemeen)
 • incasso
 • privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
 • energie-contracten
 • Drank & Horecawet- & regelgeving
 • levensmiddelenwet- & regelgeving

home