home


Vastgoed & aanbesteding - ICT & Internet - Contracten & ondernemingsrecht
Mediation

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting en conflictoplossing waar in toenemende mate aandacht voor en behoefte aan is. Waar in de rechtspraak of andere vormen van 'klassieke' geschillenbeslechting sprake is van polarisatie en tegengestelde belangen en uitgangspunten van de betrokken partijen, ligt bij mediation de nadruk op de-escalatie en het vinden van een gemeenschappelijk belang.

Wat is kenmerkend aan mediation?

 • mediation is zinvol onderhandelen
 • mediation vindt plaats in een zorgvuldig bemiddelingsproces
 • mediation geschiedt door een neutrale bemiddelingsdeskundige - de mediator - die de communicatie weer op gang brengt
 • de mediator begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces
 • mediation betekent: geen juridische standpunten en touwtrekkerij
 • mediation stelt Uw zakelijke en persoonlijke belangen voorop
 • mediation kijkt naar de toekomst
 • de mediator doet geen uitspraak
 • de mediator helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken; dat werkt in de regel veel beter dan een oplossing 'van bovenaf'
 • mediation is snel en kosten-efficiŽnt
 • mediation is vrijwillig en vertrouwelijk
 • mediation geeft ruimte voor creatieve oplossingen
 • mediation: meer dan tweederde van alle mediations slaagt

De ervaringen met mediation worden alom als positief gewaardeerd, ook binnen 'klassieke' instituties als de rechterlijke organisatie. Onderzoek en ervaringen leren dat het 'winnen' van een procedure door middel van een oordeel van een derde bepaald niet noodzakelijkerwijs als bevredigend wordt beschouwd, zeker niet op de lange termijn. Integendeel. De laatste jaren is dan ook in steeds sterkere mate de nadruk komen te liggen op het voorkomen en onderling beslechten van geschillen met een mediator als 'moderator'.

Waar tot dusverre mediation veelal plaatsvond op verzoek van twee partijen die in een conflict verkeerden, vindt inmiddels dan ook een zekere institutionalisering van mediation plaats: binnen de rechterlijke organisatie komt in steeds verdergaande mate de nadruk te liggen op beslechting van geschillen door middel van mediation. Binnen de rechterlijke organisatie worden en zijn daarvoor thans dan ook procedures ingericht.

home