home


Vastgoed & aanbesteding - ICT & Internet - Contracten & ondernemingsrecht
Vastgoed & aanbestedingsrecht

Op het gebied van het vastgoed(ontwikkeling) - en aanbestedingsrecht is Mr R.D. (Robbert) Luteijn sedert 2000 onder de naam Lexecon onder meer werkzaam (geweest) als interim & freelance jurist ten behoeve van een aantal vooraanstaande beurgenoteerde vastgoed- en bouwconcerns.

Daarnaast adviseert hij regelmatig diverse instellingen en ondernemingen op het gebied van inkoop- en aanbesteding en is hij onder meer betrokken bij de begeleiding van grootschalige en complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten van zowel overheidsinstellingen als commerciele bedrijven.

Mr R.D. (Robbert) Luteijn is redactielid van de Tender Nieuwsbrief en publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het vastgoed(ontwikkeling)- en aanbestedingsrecht. Een overzicht van deze publicaties treft U op deze website aan.

Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

De werkzaamheden op het gebied van het vastgoed(ontwikkelings)- en aanbestedingsrecht betreffen onder meer:
 • projectontwikkelingsovereenkomsten
 • publiek-private-samenwerking (PPS)
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • realisatieovereenkomsten
 • koop & verkoop van onroerende zaken
 • CV-BV, VOF en overige rechtsvormen
 • vennootschapsrecht
 • turnkey-overeenkomsten
 • aanneming van werk
 • bouwteamovereenkomsten
 • ontwerp- en realisatie-overeenkomsten
 • architectenovereenkomsten
 • overeenkomsten tot het verrichten van diensten
 • huurovereenkomsten
 • optie-overeenkomsten
 • aanbestedingsrecht (Europees & nationaal)
 • contractenrecht (algemeen)
 • zakenrecht (erfpacht, appartementsrechten c.a.)
 • bestuurs- & milieurecht
 • koop-aannemingsovereenkomsten
 • algemene in- & verkoopvoorwaarden
 • BTW, overdrachtsbelasting, VpB, WKA & vastgoed gerelateerde fiscaliteit
 • arbitrages (o.a. GIW & Raad van Arbitrage voor de Bouw)home