home


Vastgoed & aanbesteding - ICT & Internet - Contracten & ondernemingsrecht
Vastgoed & aanbestedingsrecht

 • Zijn ziekenhuizen aanbestedende diensten?
  (Tender Nieuwsbrief, juni 1996)

 • Verzelfstandiging/privatisering en aanbesteding, meer in het bijzonder in de sociale zekerheidssector
  (voordracht Congres International Institute for Research (IIR), maart 1997, Amsterdam)

 • BFI vs Gemeenten Arnhem en Rheden: een oplossing?
  (Tender Nieuwsbrief, augustus 1997)

 • Public Private Partnership in the Netherlands
  (voordracht European Regulated Procurement Associations (ERPA) Conference, november 1998, Brussel)

 • Publiek Private Samenwerking (PPS) en het aanbestedingsrecht
  (voordracht Congres International Institute for Research (IIR), januari 1999, Amsterdam)

 • Een stap terug in de strijd tegen overheidsconcurrentie
  (het Financieel Dagblad, 10 december 1998)
  download pdf >>

 • Doorkruist Brussel Publiek Private Samenwerkingen (PPS)?
  (het Financieel Dagblad, 12 januari 1999)
  download pdf >>

 • ARA NV/BFI en de verzelfstandiging van gemeentelijke afvaldiensten
  (Tijdschrift Privatisering (TP), 26 februari 1999)
  download pdf >>

 • Brussel verplicht straks tot aanbesteding van concessies; gelijke behandeling nagestreefd van overheidsopdrachten en concessies
  (het Financieel Dagblad, 6 april 1999)
  download pdf >>

 • EZ publiceert nieuwe lijsten: Lijst publiekrechtelijke instellingen op Internet
  (Tender Nieuwsbrief, april 1999)

 • ARA in breder perspectief
  (voordracht op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA), 10 juni 1999, Amsterdam) [zie www.aanbestedingsrecht.org onder "Publicaties, Jaarboek 1999]

 • De concessie in het aanbestedingsrecht
  (Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (NTER), juni 1999)
  download pdf >>

 • PPS en aanbesteding: berichten uit Brussel en Den Haag
  (Tender Nieuwsbrief, juni 1999)

 • Op het snijvlak van aanbestedings-, mededingings- en vennootschapsrecht; (HvJ EG 10 november 1998 C-360/96 ("ARA") in breder perspectief, Nederlands Juristenblad (NJB), juli 1999
  download pdf >>

 • Technologische en juridische aspecten van samenwerking en Object Data Management in de bouw
  (Congres 20 maart 2002, Figi, Zeist, duo-voordracht)

 • Beter aanbesteden met Internet en PPS
  (bijdrage (essay) in het boek "Publiek Opdrachtgeverschap, een verkenning naar trends rondom publiek private samenwerking", uitgebracht onder auspicien van Rijkswaterstaat en de Universiteit van Amsterdam, uitgave oktober 2002)

 • Nogmaals PPS en aanbesteden
  (Nieuwsbrief Onroerend Goed, november 2002)

 • Grondeigendom: een rustig bezit?
  (Tender Nieuwsbrief, december 2002)
  download pdf >>

 • Innovatief experimenteren
  (Tender Nieuwsbrief, januari 2003)

 • De Wet Voorkeursrecht Gemeente en planschade
  (Nieuwsbrief Onroerend Goed, januari 2003)
  download pdf >>

 • Transparante rechtspraak
  (Tender Nieuwsbrief, april 2003)
  download pdf >>

 • Een oplossing voor nietige planschadebedingen?
  (Nieuwsbrief Onroerend Goed, april 2003)
  download pdf >>

 • Een bal kan raar rollen
  (Tender Nieuwsbrief, juli 2003)

 • Naar een privaat aanbestedingsrecht?
  (Tender Nieuwsbrief, augustus 2003)
  download pdf >>

 • Projectontwikkeling & aanbesteding (deel I)
  (Tender Nieuwsbrief, januari 2004)
  download pdf >>

 • Projectontwikkeling & aanbesteding (deel II)
  (Tender Nieuwsbrief, maart 2004)
  download pdf >>

 • Projectontwikkeling & aanbesteding (deel III)
  (Tender Nieuwsbrief, april2004)
  download pdf >>

 • Staatssteun en aanbesteding
  (Tender Nieuwsbrief, augustus 2004)
  download pdf >>

 • Een doorbraak in de gezondheidszorg?
  (Tender Nieuwsbrief, oktober 2004)
  download pdf >>

 • Het aanbestedingsrecht dijt uit
  (Vastgoedrecht, december 2004)
  download pdf >>

 • De opmars van het staatssteunrecht
  (Tender Nieuwsbrief, maart 2005)
  download pdf >>

 • "Best practices workflow volgens VISI"
  Mr R.D. Luteijn & Ir. J. van Geijlswijk
  Seminar 30 juni 2005 IBM/infostrait

 • Staatssteun & PPS-projecten
  (Vastgoedrecht, 2005-4)
  download pdf >>

 • Grondeigendom: een rustig bezit? (deel II)
  (Tender Nieuwsbrief, augustus 2005)
  download pdf >>

 • De kwestie Vathorst
  (Tender Nieuwsbrief, oktober 2005)
  download pdf >>

 • Na- en voorbeschouwing: Halle & M�dling
  (Tijdschrift Aanbestedingsrecht, oktober 2005)

 • "Adario alfa-mail verzorgt berichten volgens contract"
  Mr R.D. Luteijn & Ir J. van Geijlswijk
  (CAD-magazine oktober/november 2005)

 • Relativering van de BV/CV Structuur
  (Bouwrecht, november 2005)
  download pdf >>

 • De zaak Amphia
  (Tender Nieuwsbrief, december 2005)
  download pdf >>

 • De Grondexploitatiewet, aanbesteding en staatssteun
  (Tijdschrift Aanbestedingsrecht, december 2005)

 • Corporatiewereld sterk in beweging
  (Bouwrecht, november 2006)
  download pdf >>

 • Woningcorporaties en Europese aanbesteding
  (Tender Nieuwsbrief, augustus 2006)
  download pdf >>

 • In vogelvlucht door Europa
  (Themanummer Tender Nieuwsbrief, november 2006 Projectontwikkeling & aanbesteden)
  download pdf >>

 • Projectontwikkeling & aanbesteding
  (Slot Loevestein, 13 november 2006)
  Voordracht Bouwcongres Academie voor de Rechtspraktijk

 • Zelfrealisatie versus aanbesteding volgens VROM
  (Tender Nieuwsbrief, november 2006)
  download pdf >>

 • Een belangrijke brief: over zelfrealisatie, onteigening en aanbestedingsrecht
  (Vastgoed Civiel & Fiscaal, december 2006)
  download pdf >>

 • Enige beschouwingen over de rechtsverhouding tussen ontwikkelaar en aannemer bij de �gesplitste� koop-aannemingsovereenkomst
  (Vastgoedrecht, december 2006)
  download pdf >>

 • Projectontwikkeling na Roanne
  (Vastgoedrecht, maart 2007)
  download pdf >>

 • HvJ EG Roanne/Auroux
  (voordracht op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, 22 mei 2007, Amsterdam)
  download pdf >>>
  download >>>

 • HvJ EG Roanne/Auroux
  (voordracht voor de Vereniging van Jonge Onroerend Goedrecht Juristen, 6 juni 2007, Rotterdam)

 • Gebiedsontwikkeling voor en na HvJ EG Roanne/Auroux
  (voordracht Elsevier Congressen "Maand van het Aanbesteden", 3 oktober 2007, Soestduinen)

 • Overheidsopdracht of dienstenconcessie?
  (Tender Nieuwsbrief, november 2007)
  download pdf >>

 • Italiaanse toestanden (Tender Nieuwsbrief, december 2007)
  download pdf >>

 • Aanbesteding bij gebiedsontwikkeling: een verslag
  (Tender Nieuwsbrief, december 2007)
  download pdf >>

 • De Grondexploitatiewet, aanbesteding & zelfrealisatie
  (Tender Nieuwsbrief, januari 2008)
  download pdf >>

 • Het begrip overheidsfinanciering
  (Tender Nieuwsbrief, maart 2008)
  download pdf >>

 • De brief van VROM inzake Roanne/Auroux
  (Tender Nieuwsbrief, maart 2008)

 • Roanne: een jaar later
  (Vastgoedrecht, maart 2008)
  download pdf >>

 • Voordracht AMCUD-opleiding, TU Delft, "Gebieds- & projectontwikkeling, Europese aanbesteding & staatssteun" (Amersfoort, 5 maart 2008)

 • Prijsvragen of overvragen?
  (Vastgoedrecht, april 2008)
  download pdf >>

 • Via Roanne naar Noordwijk
  (Tender Nieuwsbrief, december 2008)
  download pdf >>

 • (On)evenwichtige contractsbepalingen bij projectontwikkeling in het kader van aanbestedingsprocedures
  (voordracht Elsevier Congressen, 3 december 2008, Beursgebouw,Rotterdam)

 • Vathorst (case closed)
  (Tender Nieuwsbrief juli 2009)
  download pdf >>

 • De Zaak Voerendaal
  (Tender Nieuwsbrief november 2009)
  download pdf >>

 • Reiswijzer 2009
  (Tender Nieuwsbrief januari 2010)
  download pdf >>

 • Actualiteiten projectontwikkeling en aanbestedingsrecht
  (Tender Nieuwsbrief maart 2010)
  download pdf >>

 • De zaak Müller
  (Tender Nieuwsbrief augustus 2010)
  download pdf >>

 • Wijzer met de Reiswijzer
  (Tijdschrift voor Bouwrecht 2011)
  download pdf >>

home