home


Vastgoed & aanbesteding - ICT & Internet - Contracten & ondernemingsrecht
Mediation

Introductie: Lexecon Mediation

Mr Lenet T. Leusink LL.M. voert haar mediation-praktijk onder de naam "Lexecon Mediation".

Zij is van 1992 tot 2006 werkzaam geweest als advocaat bij Caron & Stevens / Baker & McKenzie, een wereldwijde advocatenmaatschap waarvan de Nederlandse vestiging te Amsterdam is gevestigd.

Sedert 2000 was zij aan dit kantoor verbonden als (salary-)partner. Zij heeft zich gedurende deze veertien jaren gespecialiseerd in intellectuele eigendom, ICT en farmaceutisch & gezondheidsrecht. In deze hoedanigheid is zij werkzaam geweest ten behoeve van diverse grote multinationale concerns, non-profit organisaties en zelfstandige vrije beroepsbeoefenaren. Zij was tevens hoofd van de sectie 'pharmaceuticals', lid van diverse pan-Europese overlegstructuren, publiceerde regelmatig op haar vakgebied en hield met regelmaat voordrachten op nationale en internationale congressen.

Na het volgen van diverse coaching-, trainings- en mediation-opleidingen bij een aantal vooraanstaande opleidings- en trainingscentra heeft zij zich sedert 2006 onder de naam "Go 4 Coaching & Training" toegelegd op coaching van individuele personen, loopbaanbegeleiding en het geven van groepstrainingen (www.go-4.nl).

Zij werkt sedert 2006 tevens als mediator onder de naam "Lexecon Mediation" en is
NMI-geregistreerd (zie: www.nmi-mediation.nl).

Gegeven haar achtergrond en opleidingen, is zij bij uitstek geschikt om te bemiddelen in conflicten, omdat zij zowel beschikt over vakkennis, begrip van en voor de cultuur waarbinnen conflicten zich afspelen als mediation-technieken.

Organisatie : Mr L.T. Leusink, "Lexecon Mediation"
Adres : Keizersgracht 114 hs, 1015 CV, Amsterdam
Internet : www.lexecon.nl, www.go-4.nl
Email : lenet.leusink@go-4.nl
Bankrekening : ABN AMRO 60.89.46.745
KvK : KvK Amsterdam 342 66419
BTW-nummer : NL1931.94.570.B01


Alliantie: Go 4 Coaching & Training

Lexecon heeft een alliantie met Go 4 Coaching & Training.

Go 4 Coaching & Training richt zich op coaching, loopbaanbegeleiding en training van advocaten, notarissen, leden van de rechterlijke macht en bedrijfjuristen.

Go 4 Coaching & Training is in 2006 opgericht door Mr Lenet Leusink LL.M.

Zie voor meer informatie over Go 4 Coaching & Training: www.go-4.nl.

Go 4 Coaching & Training

home