Lexecon Logo
Visual: Vastgoed & aanbesteding
Visual: ICT & Internet
Visual: Coaching & Training
 

Welkom bij Lexecon

Lexecon is een organisatie die juridische diensten verleent aan internationale (beursgenoteerde) ondernemingen, overheidsinstellingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Tevens bemiddelt Lexecon tussen opdrachtgevers en free lance & interimjuristen. Lexecon biedt door middel van een alliantie met Go 4 tevens coaching, training, loopbaanbegeleiding en mediation aan.
Klik hier voor een nadere introductie.

Vastgoed & aanbesteding

Over projectontwikkeling, PPS, (Europese) aanbesteding, personenvennootschappen ...


Meer informatie

ICT & Internet

Over SLA's, e-commerce,
licentie-overeenkomsten,
ASP/FSP-contracten ...

Meer informatie

Coaching & Training

Over coaching, loopbaanbegeleiding en training van advocaten, notarissen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen.

Meer informatie

Visual: Contracten en Ondernemingsrecht
Visual: Free lance & Interimjuristen
Visual: Mediation
 
Contact
T 06-27008693
E office@lexecon.nl
P Marnixkade 30, 1015 XP Amsterdam
 

Contracten

Over distributie & agentuur, joint ventures, franchise & licentie-overeenkomsten, vennootschapsrecht ...
Meer informatie

Freelance juristennetwerk

Over en voor opdrachtgevers en free lance & interimjuristen die met elkaar in contact willen komen.
Meer informatie

Mediation

Over het efficiënt en duurzaam oplossen van geschillen zonder tussenkomst van gerechtelijke instanties.
Meer informatie